„Xin được sống cùng người Việt Nam“!

Cha Phan rất vui được làm quen với anh chị em.
Mời các bạn cùng tham khảo và trao đổi.

P. Stefan Taeubner SJ